วงเล่านบี ตอนที่ 01 อุมมะห์ วาฮีดะห์

วงเล่านบี Ep.1 อุมมะห์ วาฮีดะห์
ตัฟซีรซูเราะห์ อัล-บากอเราะห์ 213
บรรยายโดย : ครูซาการีย์ยา อับดุลเลาะ อบูบักรีย์

|| download (ภาษามลายู) ||

-มนุษย์ทุกคนเคยเป็นประชาชาติเดียวมาก่อนในยุคของนบีอดัม อลัยฮิสลาม นั่นคือ ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวกัน เมื่อเวลาผ่านเลยทำให้มนุษย์แปรเปลี่ยนและหลงทาง ไปยึดสิ่งต่างๆนานาร่วมกับพระเจ้า บางคนเลยเถิดถึงนับสิ่งอื่นแทนพระองค์ อัลลอฮฺจึงทำให้เกิดน้ำท่วมโลก และทรงทำให้มนุษย์กลับมาเป็นประชาชาติเดียวกันอีก ผ่านลูกหลานของท่านนบีนูฮฺ อลัยฮิสลาม

-พวกเขากล่าวว่า “ฉันยึดถืออัลกุรอาน” แต่พวกเขากลับไม่แยแสที่จะศึกษาอัลกุรอาน และยกอัลกุรอานเป็นทางนำแห่งชีวิตเลย ดั่งลาโง่ที่แบกกุรอาน

-เราจะคาดหวังสวรรค์ของพระองค์ได้อย่างไร?? ในเมื่อเรายังไม่เคยประสบกับบททดสอบจากพระองค์เลย

-“จะให้พวกเราศรัทธาในพระเจ้าได้อย่างไร ในเมื่อพวกท่านต่ำศักดิ์กว่าพวกข้ายิ่งนัก” ผู้ปฏิเสธจองโอหังกล่าว..

***เอกสารประกอบ
-ตัฟซีรอัรรเราะห์มาน ฉบับภาษามลายู
-ตัฟซีรอิบนุ กาซีร ฉบับ ภาษาอาหรับ

q1

Advertisements