เผื่อใครยังไม่ได้ฟังบรรยายเรื่องชีอะฮฺ‬

6

เมื่อวันที่ 13 กันยายน ของ อ.บรรจง บินกาซัน, อ.อณัส อมาตยกุล ที่มูลนิธิสันติชน และที่ม.ฟาฏอนีของคณาจารย์ มฟน.และ ชัยคฺ ริฎอ เมื่อวันที่ 12-13 กันยายนที่ผ่านมา เอามารวบรวมแบ่งปันกัน รวมถึงแปลสรุปเป็นข้อๆบรรยายของ อุสตาซ อิสมาอีลลุตฟี เมื่อวันที่ 12 สำหรับพี่น้องที่ไม่เข้าถึงภาษามลายูนะครับ (ส่วนของ อ.มัซลัน, อ.รุชดี จะพยายามหาเวลามาแปลครับ)
.
12 กันยายน 2558 (ภาษามลายู ยกเว้นของชัยคฺ) :
การป้องกันอากีดะห์สะลีมะฮฺ – อุสตาซ อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา
https://youtu.be/DrZul9_dHQk
การป้องกันอากีดะห์สะลีมะฮฺ – ชัยคฺ ริฎอ อะหมัด สมะดี
https://youtu.be/S1GQNpAZiHk
การป้องกันอากีดะห์สะลีมะฮฺ – อ.มัซลัน มะหะมะ, อ.รุชดี ฮูเซ็น
https://youtu.be/_ArUabQEvJk

13 กันยายน 2558 (ภาษาไทย) :
เปิดโปงตัวร้ายชีอะฮฺ – อุสตาซ อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา
https://youtu.be/kVKg1Fua2ow
เปิดโปงตัวร้ายชีอะฮฺ – อ.นะวาวี อะฮฺมัด, อ.รุชดี ฮูเซ็น
https://youtu.be/0BSvxNutXMg

+ความเป็นมาของชีอะฮฺ – อ.บรรจง บินกาซัน, อ.อณัส อมาตยกุล
https://youtu.be/RMRJmo-STy4
.
‪#‎แปลสรุป‬ ‪#‎การป้องกันอากีดะห์สะลีมะฮฺ‬ – อุสตาซ อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา

//อะกีดะฮฺสะลีมะฮฺคืออะไร
– อะกีดะฮฺสะลีมะฮฺคืออัลกุรอานและสุนนะฮฺ คือนบีและเศาะหาบะฮฺ
– อะกีดะฮฺสะลีมะฮฺเริ่มด้วยการเข้าใจอัลกุรอาน
– อะกีดะฮฺจากอัลกุรอานคือสุดยอดแล้ว
– อะกีดะฮฺจากอัลกุรอานจะหายไปเพราะเราหยุดอ่านหยุดเข้าใจ
– ถ้าเรายึดมั่นอะกีดะฮฺจากอัลกุรอาน การหลงทางจะไม่มีเลย
– ‘ยาอัยยุหันนาส’ ในอัลกุรอาน บอกให้รู้ว่าอัลกุรอานเป็นของมนุษย์ทุกคน
– ‘ยาอัยยุหัลละซีนะ อามะนู’ คือการเรียกของอัลกุรอานเจาะจงถึงผู้ศรัทธา
– อัลกุรอานเป็นเพื่อนของเรา อัลกุรอานเรียกเราอยู่ตลอดเวลา ยา…
– รับอะกีดะฮฺด้วยหัวใจ ทำความเข้าใจอะกีดะฮฺด้วยสมองที่อัลลอฮฺให้มา
– ‘อิลมุนฆอยบฺ’ หรือความเร้นลับที่อัลกุรอานบอก เราวาญิบต้องเชื่อ
– หากรู้สึกว่ารับอัลกุรอานได้ยาก แสดงว่าเราถูกชัยฏอนเล่นงานแล้ว
– หากพูดถึงอะกีดะฮฺ ในอัลกุรอานก็เพียงพอแล้ว หะดีษจะมาขยายเรื่องอื่นๆ

//คน 3 กลุ่มที่อัลลอฮฺยกย่อง
– ชาวมุฮาญิรีน, ชาวอันศอร, และกลุ่มชนหลังจากนั้นที่ยึดแนวทางสองกลุ่มแรก
– อัลลอฮฺยกย่องทั้งสามกลุ่มใน ‘สูเราะตุลหัชรฺ’ (สูเราะฮฺที่ 59)
– อัลลอฮฺยกย่อง ‘ชาวมุฮาญิรีน’ เพราะพวกเขาเป็นหมู่ชนที่ดี ช่วยอัลลอฮฺ
– อัลลอฮฺไม่ได้ต้องการและไม่จำเป็นให้เราช่วยพระองค์ (ปกป้องอิสลาม)
– แต่อัลลอฮฺก็ให้สิทธิเราว่า..ได้ ถ้าอยากช่วยก็ช่วย แล้วเราจะช่วยเจ้ากลับ
– อบูบักร อุมัร คือชาวมุฮาญิรีน ใครว่าสองท่านนี้ชั่ว คนนั้นคือกาฟิร
– อัลลอฮฺว่า อบูบักร อุมัร อุสมาน อะลี เป็นคนดี เราก็ต้องเชื่อ อย่าเถียง
– อัลลอฮฺยกย่อง ‘ชาวอันศอร’ ที่สร้างเมืองให้ชาวมุญาฮิรีนและรักใคร่ชาวมุฮาญิรีน
– ชาวซีเรียอพยพเวลานี้ สาเหตุหนึ่งก็เพราะปท.มุสลิมกันเองไม่ปลอดภัย
– ชาวอันศอรชอบช่วยผู้อื่น จนอัลลอฮฺให้ฉายาพวกเขาว่า ‘ผู้ช่วยเหลือ’
– ยุซิรูน ที่อัลกุรอานพูดถึงชาวอันศอร คือการยอมให้ทรัพย์สินที่เรา ‘ต้องการ’ แก่พี่น้องที่ขาดแคลน
– อัลลอฮฺบอกว่าชาวมุฮาญิรีนคือผู้สัตย์จริง (ศอดิกีน) และชาวอันศอรคือผู้ประสบความสำเร็จ (มุฟลิหูน)
– ชาวมุฮาญิรีนมีทรัพย์สินมากมายแต่ยอมละทิ้งเพื่อไปหาอิสลาม (อัลลอฮุอักบัร)
– ชาวอันศอรมีทรัพย์สินอยู่แท้ๆแต่ยกต่อให้ชาวมุฮาญิรีนแทบทั้งหมด (อัลลอฮุอักบัร)
– พวกเราต้องทำตัวให้อยู่ในกลุ่มที่สาม
– ลูกท่านอะลี ลูกหลานของอิมามทั้ง 12 มีมากที่ชื่ออุมัร ชื่ออุสมาน แต่ทำไมชีอะฮฺถึงไม่อยากรับรู้
– อุละมาอฺตัดสินแล้ว ใครบอกว่าเศาะหาบะฮฺเป็นกาฟิร เขาคนนั้นก็กาฟิรด้วยอายัตต่างๆในอัลกุรอาน
– ใครปฏิเสธอัลกุรอาน เขาก็กาฟิร

//มุสลิมต้องเท่าทันกลยุทธ์ชีอะฮฺ
– หยุดเถียงเรื่องสะลัฟ คอลัฟ วะฮาบี ได้แล้ว กลับไปหาอัลกุรอานจบเลย
– หยุดตัดสินมุสลิมที่ยังรักอบูบักร อุมัร อุสมาน เป็นพวกหลงทางได้แล้ว จริงๆเราต้องระวังใครกันแน่?
– ชีอะฮฺสมัยที่อิสลามรุ่งเรือง (องค์ความรู้อิสลามกว้างขวาง) ชีอะฮฺมีน้อยมาก แต่เก่งการเมือง
– ชีอะฮฺมีกลยุทธ์มากมาย แต่เรานี่เก่งแต่ละหมาด และเป็นการละหมาดที่ไม่รู้วิทยปัญญาของมันอีก
– มุสลิมบางคน อยู่แต่ในมัสญิด หาเงินก็ไม่เป็น แบบนี้ชีอะฮฺกินง่ายๆเลย
– มุสลิมต้องรู้เรื่องการเมือง องค์กรต่างๆบ้าง ไม่งั้นไม่ทัน
– เราต้องรู้อิสลามกับสุนนะฮฺ ซึ่งมันกว้างมาก ไม่ใช่รู้แต่อิสลาม กับ ฟิกฮฺ
– สุนนะฮฺกว้างมาก ไมได้หมายถึงฟิกฮฺเท่านั้น นบีทำองค์กร มีกลยุทธิ์ มีระบบงานที่เป็นสากล ฯลฯ
– มุสลิมในประเทศเราตอนนี้ ดุนยาเป็นนิดหน่อย อะคีรัตไม่เป็นเลย
– อะคีรัตเราจะเจ๋งได้ไง หากเรายังไม่เอาวะฮฺยูมาใช้ เหมือนเรากินแต่ของไม่มีประโยชน์ ท้องอืดเปล่าๆ

*สุดท้าย อุสตาซได้ฝากพวกเราถึงความสำคัญของวันอีดอัฎฮาที่จะถึงนี้ว่าพยายามให้ความสำคัญกับวัน ‘ก่อน’ วันอีดที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ซุลฮิจญะฮฺนี้ด้วย (15 กันยายน) โดยสุนัตให้ซิกิร ตะฮฺลีล ศีลอดสุนัต ทุ่มเทอิบาดัตสุดๆ จนถึงวันอีดอัฎฮา ซึ่งเหมือนกับ 10 วันที่พวกเราทุ่มเทอิอฺติกาฟเพื่อรอคืนลัยละตุลกอดรฺและเข้าสู่วันอีดิลฟิฏรฺ อุปมาอุปมัยเหมือนเราทุ่มหยาดเหงื่อแรงกายสร้างบ้านสิบวันเพื่อฉลองบ้านหลังใหม่ในวันที่สิบน่ะ วันอีดเราจึงจะมีอรรถรส คือออกละหมาดลานกลางแจ้งด้วยความตื่นเต้นเพราะไม่ได้ออกมาจากมัสญิดตั้ง 10 วัน ไม่ใช่อยู่ดีๆก็รอให้ถึงอีดอย่างเดียว ไม่อิอติกาฟ ไม่ศิลอดสุนัต ไม่ศิลอดวันอะรอฟะฮฺ, นี่พอเราไม่จริงจังกับอิอติกาฟ ถึงวันอีดฟิฏรฺเราเลยอยากละหมาดในมัสญิดไงล่ะ ไม่มี ‘ความอยาก’ จะออกลานกลางแจ้งตามสุนนะฮฺนบี ซึ่งนี่คือผลพวงจากการฉลองบ้านใหม่ทั้งที่บ้านใหม่ไม่มีอยู่จริง ไม่ก็ยังมีแต่โครงสร้าง

อุสตาซยังยกตย.ในอดีตของวันที่ 9 ซุลฮิจญะฮฺหรือวันอะเราะฟัต ที่เรามักหมกมุ่นกับการทำข้าวเหนียวตูปะ ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอก แต่เราลืมสิ่งสำคัญอันดับแรกไปไหม? เราศีลอดอะรอฟะฮฺ ขยันทำความดี ซิกิรมากๆไหม? อย่าลืมว่าวันอะรอฟะฮฺเป็น ‘อัฟฎอลุลอัยยาม’ วันที่ดีที่สุดในวันทั้งหลายของปี แต่อัลหัมดุลิลลาฮฺที่ปัจจุบันเราถือศิลอดวันอะรอฟัตกันเยอะแล้ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของใหม่ มีอยู่ในกิตาบมานานแล้ว…

สรุป.. วันที่ 1 ซุลฮิจญะฮฺ 1436 คือ 15 กันยายน 2558 / วันถือศิลอดอะเราะฟะฮฺ คือ วันพุธ ที่ 23 กันยายน (คือวันที่ฮุจญาจวุกุฟที่อะเราะฟะฮฺ) / และ วันอีดอัฎฮา คือ วันพฤหัส 24 กันยายนนี่นะครับ.

‪#‎ภาพประกอบ‬ / คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่านและลัทธิชีอะฮฺในเวลานี้ ยืนโบกมือหน้าภาพโคมัยนี อดีตผู้นำปฏิวัติอิหร่าน โดยทั้งสองมีตำแหน่งหนึ่งทางศาสนาคือ ‘วิลายะตุล-ฟะกีหฺ’ ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่หลายอย่าง หน้าที่หนึ่งก็คือ ‘ตัวแทนระหว่างรอการกลับมาของอิมามที่12ซึ่งกำลังเร้นลับอยู่ที่ไหนสักแห่ง’ หมายถึงอิมามมะฮฺดีนั่นเอง ซึ่งชีอะฮฺเชื่อว่าเขาจะมา..

“เมื่ออิมามมะฮฺดีมา ท่านจะจับอบูบักรและอุมัร แขวนคอไว้ที่กูโบร์ของท่านนบีมุฮัมมัด” (จาก ‘มัจมุอุล มะอาริฟ’ หน้า 49)

“อัลกุรอานฉบับที่แท้จริงซึ่งถูกรวบรวมโดยท่านอะลี จะถูกนำพามากับท่านอิมามมะฮฺดี” (จาก ‘อันวาร อันนัวอฺมานี’ หน้า 360 โดย ซัยยิด นิอฺมาตุลลอฮฺ อัลญะซาอีรี)

“เมื่ออิมามมะฮฺดีได้กลับมายังโลกดุนยาในวันกิยามะฮฺ ท่านจะฟื้นคืนชีพท่านหญิงอาอีชะฮฺจากความตายและลงโทษเธอด้วยการจับโบย” (จาก ‘ตัฟซีร อัซซอฟี’ หน้า 108)

…ครับ เวลาชาวมุสลิมสอนลูกสอนหลาน อย่าลืมบอกนะว่า อิมามมะฮดีที่แท้จริงซึ่งจะปรากฏตัวก่อนวันกิยามะฮฺเพื่อเป็นผู้นำของมวลมุสลิมระหว่างรอนบีอีซาลงมานั้น ไม่ใช่ฤาษีพันปีที่จะมาทำอะไรชั่วๆอย่างที่ชีอะฮฺบอก อิมามมะฮฺดีแบบที่ชีอะฮฺต้องการนั้นไม่มีอยู่จริง

.
แอดมิ้น
16/9/58

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s