วิเคราะห์สถานการณ์การประท้วงในประเทศตุรกี

เป้าหมายหลักที่พวกเขาโฟกัสคือพุ่งไปที่ตัวของท่านนายกรัฐมนตรีแอร์โดกาน มีกลุ่มคนที่ฉวยโอกาสจากการประท้วงเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยชักจูงคนเหล่านั้นให้ตามหลังพวกเขา ตราบใดที่เราไม่สามารถแยกแยะกลุ่มหัวโจกที่ฉวยโอกาสเหล่านี้ได้เราก็ไม่สามารถที่จะปกป้องสิทธิเสรีภาพได้ในที่นี้ กลุ่มคนเหล่านี้พุ่งเป้าไปที่ตัวท่านนายกโดยตรง หากเรามองจากอีกบางมุมมองพวกเขามีความพยายามที่จะทำลายภาพพจน์ของตุรกีที่ดีในเวทีโลก …

มีสิ่งที่น่าสังเกตุอย่างหนึ่งคือไม่ใช่เพียงสื่อตะวันตกเท่านั้นที่มีท่าทีแบบนี้กับตุรกี รัสเซีย อิหร่าน อิสราเอล ทั้งหมดเคลื่อนไหวพร้อมเพรียงกันในการทำลายภาพพจน์ของตุรกีต่อสายตาชาวโลกในครั้งนี้ สิ่งนี้ให้ความหมายที่สื่อได้สำคัญและน่าคิด เราไม่ลืมการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของพวกเขาที่พร้อมเพรียงกัน…

— ศาสตราจารย์ ดร.อะหฺมัด ดาวุดโตฆลู
รมต.ต่างประเทศ ตุรกี, มันสมองรัฐบาลตุรกีปัจจุบัน

รนย
วิเคราะห์สถานการณ์การประท้วงในประเทศตุรกีผ่านสายตา ศ.ดร.อะหมัด ดาวุดโอฆลู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสาธารณรัฐตุรกี
(ถอดความจาก Haberturk)

ศ.ดร.อะหมัด ดาวุดโอฆลู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศตุรกีได้ทำการตอบคำถามนักข่าวโดยทำการวิเคราะห์เบื้องหลังและเบื้องหน้าของเหตุการณ์ประท้วงสวนสาธารณะเกซีพาร์คที่กลายเป็นการประท้วงรัฐบาลตุรกี ทั้งนี้ดาวุดโอฆลูได้ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยทั้งภายในและภายนอกของเหตุการณ์โดยระบุถึงสาเหตุต้นตอที่มีอิทธิพลต่อเหตุการณ์ห้าสาเหตุหลักๆ ในขณะเดียวกันดาวุดโอฆลูก็ระบุว่าบุคคลที่เด่นชัดในการประท้วงครั้งนี้คือบุคคลที่ล้วนแต่เติบโตในช่วงที่พรรครัฐบาลปัจจุบันเป็นรัฐบาลทั้งสิ้น

หัวข้อหลักๆที่ดาวุดโอฆลูได้วิเคราะห์มีดังนี้:

“เหตุการณ์เกซีพาร์คนั้นประกอบด้วยห้าตัวละคร
ท่านกล่าวว่าเราต้องทำความเข้าใจเหตุการณ์นี้ให้ถูกต้องเป็นอันดับแรก เราต้องรู้จักตัวละครในเหตุการณ์ทั้งหมดให้ถ่องแท้ เหตุการณ์ที่เริ่มต้นจากการประท้วงที่เกซีพาร์คไม่เหมือนทั้งการประท้วงที่เกิดขึ้นยุโรปหรือที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลาง สิ่งที่มีการเรียกร้องในการประท้วงที่ไคโร ตูนีเซีย และเยเมนขอผู้ประท้วงในประเทศเหล่านั้นล้วนเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในประเทศตุรกี การเลือกตั้ง อิสระเสรีภาพทางความคิด ประชาธิปไตย ทั้งหมดคือสิ่งที่มีอยู่และเกิดขึ้นแล้วในประเทศตุรกี

ต้องอ่านเหตุการณ์เหล่านี้ให้ถูกต้อง
เหตุการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นในท้องถนนของเหล่าประเทศยุโรปปัจจุบันเกิดจากปัญหาการตกงาน การว่างงาน และความเจอทางตันอย่างมิดชิดของปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจของกลุ่มคนจำนวนหนึ่ง สำหรับที่เกิดขึ้นในตุรกีนั้นจำเป็นจะต้องเข้าใจให้ถูกต้อง ทุกความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความเป็นเมืองนั้นคือสิ่งที่บ่งบอกถึงความก้าวหน้าและความเจริญของประเทศนั้นๆ ถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ต่างๆที่แสดงไปในทางลบแต่สิ่งนี้คือความก้าวหน้าไปในทิศทางที่เป็นบวก

เรานั้นให้เกียรติกับบรรดานักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในเหตุการณ์ครั้งนี้มีทั้งหมดห้าตัวละคร ตัวละครแรกคือกลุ่มคนที่เคลื่อนไหวด้วยอุดมการณ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับการถกเถียงและความเห็นต่างในเรื่องนี้เราต้องให้เกียรติอย่างมากที่สุดแก่บุคคลเหล่านี้

เราต้องเข้าใจวัยรุ่นกลุ่มนี้
ตัวละครที่สองคือกลุ่มที่ประกอบด้วยวัยรุ่น กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เป็นฝ่ายค้านและต่อต้านรัฐบาลแต่พวกเขาไม่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้น เราเห็นวัยรุ่นอายุเฉลี่ยที่สิบเจ็ดถึงยี่สิบห้าปีในกลุ่มนี้ เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับพวกเขา

กลุ่มคนที่ไม่มีความจริงใจ
ตัวละครที่สามคือพวกที่นอกเหนือจากกลุ่มที่มีความจริงใจสองกลุ่มดังกล่าว คนพวกนี้คือกลุ่มที่เป็นคนก่อเรื่อง ประเทศประชาธิปไตยนั้นในขณะเดียวกันคือนิติรัฐ ไม่มีนิติรัฐแห่งใดในโลกที่จะยอมให้ความวุ่นวายเกิดขึ้นในประเทศตัวเอง ถ้ายอมให้เกิดขึ้นอิสรภาพต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะจะถูกทำลายพร้อมกับความวุ่นวาย

ตัวละครทางการเมืองและเศรษฐกิจ

ตัวละครที่สี่คือตัวละครการเมืองและเศรษฐกิจภายในประเทศ พรรคฝ่ายค้านต่างๆ กลุ่มนักธุรกิจของฝ่ายค้าน กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่แสดงปฏิกิริยาตอบโต้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

กรุณาสังเกตุตัวละครต่างๆในเวทีโลก

ตัวละครที่ห้าซึ่งเป็นตัวละครสุดท้ายนั่นก็คือตัวละครในเวทีนานาชาติ สำหรับผมในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศตุรกี ผต้องรับผิดชอบถึงภาพพจน์ของประเทศ และแน่นอนผมต้องแสดงปฏิกิริยาตอบต่อตัวละครเหล่านี้

กลุ่มวัยรุ่นทุกฝ่ายไม่ควรที่จะเป็นศัตรูกัน

บางทีคนที่จำเป็นจะต้องนั่งฟังซึ่งกันและกันกลับกลายเป็นศัตรูกัน บางทีวัยรุ่นที่เคยรู้จักกันกลับกลายเป็นศัตรูกันได้ ในช่วงทศวรรษที่เจ็ดของศตวรรษนี้พวกเราเคยเจอการปะทะกันในหมู่ชนรุ่นนั้น แต่วัยรุ่นในสมัยนั้นยังรู้จักกัน ตอนนี้เรามีการสื่อสารทางสังคมด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่า เราไม่ควรละทิ้งเยาวชนในขณะนี้ เราเสียวัยรุ่นที่เป็นต้นกล้าหลายต่อหลายคนที่หลงผิดไปเข้าร่วมกับขบวนการก่อการร้ายต่างๆ สิ่งนี้คือการทดสอบสำหรับเราทุกคน ทุกคนจำเป็นจะต้องเข้าหาเยาวชนกลุ่มนี้ด้วยความละเอียดอ่อน เราจะต้องไม่หว่านเมล็ดแห่งความเกลียดชังเข้าไปในหัวใจของเยาวชน
ตัวละครสองตัวละครสุดท้ายนั้นพุ่งเป้าไปที่สองสมมุติฐาน
ผมขอตั้งข้อสังเกตุสำหรับกลุ่มคนที่ทำการก่อความวุ่นวายในหมู่ผู้ประท้วงและกลุ่มคนที่ฉวยโอกาสจากเหตุการณ์โดยที่อยู่ข้างนอก กลุ่มคนเหล่านี้มีเป้าหมายที่จะตั้งกับดักลงไปที่ขาของประเทศตุรกีที่กำลังเติบโต ตัวละครกลุ่มนี้พยายามที่จะยัดเยียดสองสมมุติฐานไปในสมองของประชาคมทั่วไป

ความพยายามที่จะนำเสนอว่าตุรกีนั้นปกครองแบบเผด็จการ
อันดับแรกพวกเขาต้องการจะนำเสนอว่าในประเทศตุรกีนั้นมีรัฐบาลที่ไม่ใส่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประชาชนจึงลุกขึ้นมาต่อต้านในสิ่งนี้ ต่อมาคืออันดับที่สอง พวกเขานำเสนอภาพพจน์ของตุรกีว่าเป็นประเทศที่กำลังมุ่งสู่ความเป็นเผด็จการเพราะกำลังจำกัดและลิดรอนสิทธิเสรีภาพต่างๆ

สิ่งที่พวกเขาเป็นห่วงมันก็คือสิ่งที่เราเป็นห่วง
สิ่งที่พี่น้องที่ประท้วงเพื่อสิ่งแวดล้อมและการจัดเมืองได้กังวลและเป็นห่วงที่จตุรัสทักซิมก็คือสิ่งที่เราเป็นห่วงอยู่แล้วเช่นกัน เราจะไม่ยอมให้เกิดความอธรรมไม่ว่าจะกระทำต่อมนุษย์ สัตว์หรือสิ่งแวดล้อม ในเรื่องนี้ทุกคนก็ทราบดีว่าท่านนายกแอร์โดกานนั้นเคยต่อสู้ในหลายคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (เช่น คดีการตัดไม้ในป่าไปเกือบสามหมื่นต้นของกลุมนายทุนบริษัทคอช ที่สุดท้ายท่านชนะคดี สมัยนั้นท่านเป็นนายกเทศมนตรีอิสตันบูลและท่านยังต้องติดคุกเพียงเพราะการอ่านกลอนบางอย่าเกี่ยวกับอุดมการณ์อิสลามิสต์ต่อหน้าสาธารณชน)

เป็นเวลาสิบสองวันแล้วที่รัฐบาลปล่อยให้มีการชุมนุมอย่างอิสระในบริเวณเกซีพาร์คโดยที่ไม่มีการแทรกแซงของตำรวจ วันที่หนึ่งเดือนมิถุนายนเราดึงตำรวจออกจากสถานที่ มีอดีตนักเรียนของผมบางคนก็เข้าร่วมการชุมนุม สมัยผมเป็นอาจารย์ผมมีนักเรียนจากคนทุกกลุ่ม จากที่ผมได้รับข้อมูลจากบุคคลที่ผมไว้ใจ เขาบอกผมว่ามีคนที่จริงใจเรื่องสิ่งแวดล้อมจริงๆเข้าร่วมชุมนุมอยู่ด้วย

ผมชอบเยาวชนที่สนใจการเมือง
ปกติแล้วเขาว่ากันว่ารัฐบาลต่างๆจะชอบวัยรุ่นหรือเยาวชนที่ไม่สนใจกับการเมือง แต่ผมนั้นชอบเยาวชนที่สนใจการเมือง หากว่าเยาวชนกลุ่มนี้มีอุดมการณ์ที่จะใช้กับชีวิตและสร้างประวัติศาสตร์ก็จงจำไว้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้เพราะความต้องการของประชาชน ถ้าหากว่าเยาวชนกลุ่มนี้ติดต่อสัมพันธ์กับประชาชน ถ้าหากว่าเยาวชนกลุ่มนี้นั้นอธิบายให้กับประชาชนและพยายามที่จะเป็นรัฐบาล

ไม่มีประเทศประชาธิปไตยแห่งใดในโลกที่จะอนุญาติให้เกิดความรุนแรงในชนิดที่ยอมรับไม่ได้ที่เกิดขึ้นในการประท้วงครั้ง ฝ่ายผู้ก่อเหตุได้กระทำการรุนแรงที่ยอมรับไม่ได้แทบทุกชนิด ในวันแรกที่มีการประชุมครม.ตุรกี ทำให้เรานึกภาพถึงกลุ่มเยาวชนช่วงหลังสงครามเย็นเลย มีการติดป้ายที่ใช้ถ้อยคำดูถูกเหยียดหยามด่าทอทุกชนิด แม้กระทั่งป้ายที่แขวนติดบนรูปจำลองของอะตาเติร์กยังมีคำด่าเลย

เป้าหมายหลักที่พวกเขาโฟกัสคือพุ่งไปที่ตัวของท่านนายกรัฐมนตรีแอร์โดกาน
มีกลุ่มคนที่ฉวยโอกาสจากการประท้วงเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยชักจูงคนเหล่านั้นให้ตามหลังพวกเขา ตราบใดที่เราไม่สามารถแยกแยะกลุ่มหัวโจกที่ฉวยโอกาสเหล่านี้ได้เราก็ไม่สามารถที่จะปกป้องสิทธิเสรีภาพได้ในที่นี้ กลุ่มคนเหล่านี้พุ่งเป้าไปที่ตัวท่านนายกโดยตรง หากเรามองจากอีกบางมุมมองพวกเขามีความพยายามที่จะทำลายภาพพจน์ของตุรกีที่ดีในเวทีโลก
เพราะเหตุนี้แหละสำหรับผู้ไม่หวังดีเหล่านี้ไม่มีประเทศไหนที่จะยอมให้พวกเขาก่อเรื่อง หน้าที่ของตำรวจคือการรักษาความสงบสุขของสาธารณชน แน่นอนหากตำรวจทำผิดเราก็จะสอบสวนการทำงานของพวกเขาเช่นกัน

ดาวุดโอฆลูได้วิเคราะห์โดยกล่าวต่ออีกว่า มีกลุ่มคนที่ไม่สบายใจกับความก้าวหน้าของตุรกีในด้านต่างๆปัจจุบัน พวกเขากล่าวกันในที่นั่งของพวกเขาว่า “พวกตุรกีกำลังรุ่งมากไปแล้วตอนนี้ ต้องมีใครสักคนออกมาสั่งสอนพวกเขาบ้าง” ทั้งนี้เราสังเกตุได้อย่างชัดเจนในการนำเสนอเหตุการณ์ของสำนักข่าวต่างๆที่นำเสนอข่าวแบบสองมาตรฐานกับเหตุการณ์ในตุรกี ทั้งที่การลงมือของตำรวจไม่ว่าจะที่อเมริกาหรืออังกฤษและประเทศยุโรปอื่นๆก็ไม่ได้แตกต่างจากที่ตุรกี การเป็นประเทศประชาธิปไตยนั้นต้องมีฝ่ายค้านเป็นเรื่องธรรมดา การประท้วงคือสิทธิของฝ่ายค้าน แต่การก่อความวุ่นวายสร้างความเสียหายนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย การประท้วงครั้งนี้ที่น่าสังเกตุอีกอย่างหนึ่งคือเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมซึ่งในเดือนนี้ประเทศตุรกีได้ทำตกลงสัญญาสัมปทานต่างๆซึ่งมีมูลค่าประมาณหกหมื่นห้าพันล้านเหรียญดอลลาร์และตุรกีได้ปลดหนี้ของตัวเองจากไอเอ็มเอฟจนหมดตอนนี้ตุรกีเปลี่ยนสภาพจากลูกหนี้เป็นผู้ให้หนี้แล้ว ในขณะที่การประท้วงเรื่องปัญหาเศรษฐกิจในยุโรปกลับไม่ถูกประโคมเป็นข่าวเช่นนี้ ความเติบโตของตุรกีมันคงทำให้บางประเทศเริ่มรู้สึกว่าที่ของตัวเองจะเล็กลงจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ภาพพจน์ของตุรกีเสียหาย
คุณสามารถจะไม่พอใจกับความเติบโตของพรรคความยุติธรรมและการพัฒนาซึ่งเป็นรัฐบาลตุรกีปัจจุบันได้ นั่นเป็นสิทธิของคุณ แต่ถ้าคุณไม่พอใจกับการเติบโตของประเทศตุรกีนั่นหมายความว่าคุณนั้นไม่พอใจกับความต้องการของประชาชนหมายถึงไม่พอใจในประชาธิปไตย

อัลฮัมดุลิลลาฮฺ ที่ประชาชนของเราออกมาประท้วงเรื่องไม่ให้ตัดต้นไม้ ไม่ได้ออกมาประท้วงเรื่องความอดอยากเรื่องปากท้องเหมือนที่ประเทศยุโรปเป็นอยู่ในปัจจุบัน นี่คือสิ่งที่บ่งบอกว่าประเทศเราก้าวหน้า
พวกนักข่าวต่างประเทศที่ทำข่าวบางคนใส่หน้ากากตอนทำข่าวในเวลาเกือบเที่ยงคืนทั้งๆที่ไม่มีการกระทำใดๆของตำรวจนี่มันหมายความว่าอะไร

พวกคนที่ไม่หวังดีพยายามจะใช้ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมที่มีหลากหลายในประเทศตุรกีทำให้เกิดสงครามวัฒนธรรมในประเทศนี้พยายามที่จะให้ประชาชนเราปะทะกัน แต่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่ทำให้ประเทศนี้มีพลังนั้นเกิดจากการที่ประเทศนี้สามารถบริหารความแตกต่างเหล่านั้นได้ ความแตกต่างเหล่านั้นได้นำพลังมาสู่ประเทศนี้และทำให้เกิดมุมมองใหม่ๆในการแก้ปัญหา

ประเทศตุรกีสามารถก้าวข้ามหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงเวลาสิบปีภายใต้การบริหารของรัฐบาลนี้ ดังนั้นประเทศตุรกีจะยังคงมุ่งสู่ความยิ่งใหญ่ในอนาคตอีก ชาติตุรกีจะเลือกคนที่สามารถแสดงให้เขาเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอนาคตมาเป็นผู้นำของเขาเท่านั้น

ใครก็ตามไม่มีสิทธิ์ที่จะมาออกคำสั่งแก่ประเทศตุรกี เรื่องนี้ผมได้ทำการพูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งอเมริกาและยุโรปแล้ว ผมจะรักษาเกียรติยศของประเทศผม ตุรกีไม่ยอมรับความเป็นสองมาตรฐานทางประชาธิปไตยที่ใครก็ตามเสนอให้ ไม่มีใครมีสิทธิออกคำสั่งตุรกีและตุรกีก็จะไม่ออกคำสั่งให้แก่ประเทศอื่นด้วยเช่นกัน ตุรกีใหม่จะเป็นประเทศที่พยายามเป็นตัวอย่างให้แก่ชาวโลก ความสัมพันธ์กับทุกคนเราจะรักษาไว้ในรูปแบบนี้

มีสิ่งที่น่าสังเกตุอย่างหนึ่งคือไม่ใช่เพียงสื่อตะวันตกเท่านั้นที่มีท่าทีแบบนี้กับตุรกี รัสเซีย อิหร่าน อิสราเอล ทั้งหมดเคลื่อนไหวพร้อมเพรียงกันในการทำลายภาพพจน์ของตุรกีต่อสายตาชาวโลกในครั้งนี้ สิ่งนี้ให้ความหมายที่สื่อได้สำคัญและน่าคิด เราไม่ลืมการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของพวกเขาที่พร้อมเพรียงกัน แต่ก็อย่าเข้าใจผิดนะครับว่าเราจะเข้าสู่ยุควิกฤติความสัมพันธ์ครั้งใหญ่กับประเทศเหล่านี้”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s