10 เเผนการตะวันตกทำลายล้างอิสลาม

4

———————————————————————————————
10 เเผนการตะวันตกทำลายล้างอิสลาม — อบูมูญาฮิด 

“และชาวยิวและชาวคริสต์นั่น จะไม่ยินดีแก่เจ้า(มุฮัมมัด)เป็นอันขาด จนกว่าเจ้าจะปฏิบัติตามศาสนาของพวกเขา จงกล่าวเถิด แท้จริงคำแนะนำของอัลลอฮ์เท่านั้น คือคำแนะนำ แน่นอนถ้าเจ้าปฏิบัติตามความใคร่ของพวกเขา หลังจากที่มีความรู้มายังแล้ว ก็ย่อมไม่มีผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใดๆ สำหรับเจ้าให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ได้” (อัลบากอเราะห์:120)

PDF Download (58.4KB) – >>DOWNLAOD<<
issuu – http://issuu.com/smiana/docs/10plan

—-

-คำนำ-

อัลฮัมดุลิลลาฮฺ เป็นหน้าที่ที่เราทุกคนต้องสรรเสริญต่อผู้ทรงอภิบาล ผู้ทรงเมตตาและประทานความโปรดปรานแก่มนุษยชาติ ด้วยกับโอกาส ทางนำ และแสงสว่างที่ชัดแจ้งยิ่ง ขอความสันติ ความจำเริญจงมีแด่ท่านผู้นำสูงสุดของเรา ผู้นำแห่งบรรดาผู้ศรัทธา มุฮัมหมัด ซ็อลลัลลอฮุอาลัยฮิ วะซัลลัม ตลอดจนบรรดาครอบครัว มิตรสหาย บรรดาผู้ต่อสู้เคียงข้างท่านเสมอมา และผู้ที่ดำรงรักษาไว้ซึ่งแนวทางของท่านตราบจนวันแห่งการตัดสิน

พระผู้เป็นเจ้าไม่เคยทอดทิ้งบ่าวของพระองค์แม้เพียงเสี้ยววินาที ด้วยความเมตตา พระองค์ทรงสร้างเรา และยกตำแหน่งที่มีเกียรติยิ่งให้แก่เรา ในฐานะของ “คอลีฟะตุลอัรดฺ” ตัวแทนของพระองค์บนหน้าแผ่นดิน ทั้งยังทรงประทานศาสนาที่เปรียบดั่งแสงประทีปส่องทาง ในการทำหน้าที่ของเราในดุนยา พร้อมด้วยบททดสอบที่จะมาเป็นมาตรวัดความจงรักภักดีต่อพระองค์ แต่กระนั้นมนุษย์ส่วนใหญ่ก็ยังเนรคุณ และพยายามทุกวิถีเพื่อออกห่างสัจธรรม และหันหลังให้กับแนวทางอันเที่ยงตรงของพระองค์

ดังนั้นจึงเป็นการยืนยันอย่างชัดเจนยิ่ง ถึงความรัก ความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อเรา ด้วยกับการแจ้งข่าว และเปิดเผยวิธีการอันสับปลับของเหล่าผู้ปฏิเสธ ให้ผู้ศรัทธาได้ล่วงรู้ในแผนการอันชั่วร้ายของพวกเขาที่มีต่ออิสลามและมุสลิม

ทว่า มันกลับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจเหลือเกิน เมื่อเรามองกลับไปยังกลุ่มคนที่กำลังถูกตราหน้าเป็นเป้าหมายของแผนการเหล่านี้ พวกเขากลับไม่เคยสนอกสนใจ ไม่เคยตื่นตระหนก และรับรู้เรื่องราวเหล่านี้เลย จนกระทั่งพวกเขาส่วนหนึ่งยอมที่จะเดินตามทางที่ผู้เป็นศัตรูวางไว้ อย่างไม่รู้สึกรู้สา หรือว่า พวกเขาไม่เคยตระหนักเลย ว่าชนเหล่านั้นเป็นศัตรูของเรา

จึงเป็นเสมือนหน้าที่ของพวกเรา ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้ที่แบกรับความหวังส่วนหนึ่งของประชาชาตินี้เอาไว้ ในฐานะของ “ปัญญาชนมุสลิม” ด้วยกับการทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ที่มุสลิมทุกคนจำเป็นต้องรับทราบ ด้วยกับพลกำลัง และความสามารถที่เรามี อัลฮัมดุลิลลาฮฺ หนังสือ “ 10 แผนการตะวันตกทำลายล้างอิสลาม” เล่มนี้ได้อยู่ในมือท่านแล้ว

ด้วยกับเนื้อหาที่เปิดเผยถึงแผนการของเหล่าศัตรู ที่ทุ่มเทความพยายามเพื่อทำลายพวกเรา ด้วยกับความอันตรายของแผนการดังกล่าว ซึ่งหากว่าเราไม่ยอมรับรู้ ไม่ยอมทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้ว อาจส่งผลให้เราประสบกับความหายนะในการใช้ชีวิตบนดุนยานี้ แม้บางครั้งมันอาจอยู่ในรูปแบบของความสำเร็จที่ผู้คนส่วนใหญ่ยอมรับ อันเนื่องจากหนทางเหล่านั้น เป็นทางที่พวกเขาประสงค์ และต้องการให้เราเดินตามทางที่พวกเขาได้วางไว้

ดังนั้นหนังสือเล่มนี้ จึงเป็นหนังสือเล่มแรกๆ ที่เราเลือกที่จะนาออกมาเผยแพร่แก่ท่านผู้อ่านให้ได้รับทราบ ซึ่งเดิมที ต้นฉบับเป็นภาษามาลายู และได้รับการแปลและเผยแพร่มาแล้ว โดยสหพันธ์องค์กรนิสิตนักศึกษามุสลิมภาคใต้ หรือ สอ.มต. (ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สหพันธ์องค์กรนิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย” หรือ สอ.มท. ) แต่ก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในวงกว้างมากนัก

ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จึงขออาสา นำหนังสือเล่มนี้ออกมาตีพิมพ์อีกครั้ง เพื่อให้พี่น้องได้รับทราบ และทำความเข้าใจ ตลอดจนวางแผนรับมือ กับแผนการอันตรายเหล่านี้ เพื่อว่าพวกเราทุกคนจะยังคงเดินอยู่บนเส้นทางแห่งสัจธรรม เส้นทางอันเที่ยงตรง มิใช่เส้นทางของบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงกริ้ว และมิใช่เส้นทางของบรรดาผู้หลงผิด

ขอขอบคุณบรรดาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและให้ความช่วยเหลือ จนกระทั่งหนังสือเล่มนี้สามารถเผยแพร่ถึงมือผู้อ่านได้ ทั้งนี้ ความผิดพลาดบกพร่อง ยังคงเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ ผู้เป็นเพียงบ่าวที่อ่อนแอยิ่งนัก ดังนั้นชมรมมุสลิม จึงขอน้อมรับ หากเกิดข้อผิดพลาด หรือมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องภายในหนังสือเล่มนี้ และยินดีรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคำติชมจากท่านผู้อ่านทุกท่าน ขออัลลอฮฺ ทรงตอบแทนในคุณงามความดีของท่านทั้งหลาย ญาซากุมุลลอฮุค็อยร็อน ญาซาอฺ

และขอพระองค์ทรงตั้งมั่น หัวใจของเราท่านทั้งหลาย ให้ยืนหยัด และมั่นคงอยู่บนเส้นทางที่พระองค์ทรงโปรดปราน อยู่บนเส้นทางที่พระองค์ทรงเมตตาตลอดไปด้วยเถิด..โอ้ผู้ทรงอภิบาลแห่งเรา อามีน

ชมรมมุสลิม มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

มิถุนายน 2553 / รอญับ 1431

—-

-คำนิยม-

ผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้เมื่อ 20 กว่าปีที่ผ่านมา และได้อ่านอีกครั้งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาอย่างตั้งใจ ทั้งการทบทวนข้อมูล และวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆในโลกมุสลิม ด้วยความรู้สึกหลายๆอย่าง มันตีกันในหัวสมองของผม รู้สึกขอบคุณผู้แปลที่ทำหน้าที่ได้อย่างน่าชมเชย และทันเหตุการณ์ (คงไม่สายเกินไปที่จะรู้) แม้รูปเล่มและขนาดจะเล็กจนยากที่จะเรียกว่าหนังสือ แต่ผมก็อยากจะเรียกมันว่า “หนังสืออันทรงคุณค่า” เล่มหนึ่งในหลายร้อยเล่มที่ผมเคยอ่านผ่านมา และมันอาจเป็นคู่มือจาเป็นอันดับต้นๆ สาหรับคนทางานองค์กร หรือคนทางานเพื่ออิสลามด้วยซ้ำไป (ไม่เชื่อ ลองอ่านสัก 1 ข้อ)

หนังสือหลายเล่มสอนให้เราเข้าใจคาสอน บางเล่มให้ความรู้ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง หรือทั้งหลักการและศิลปฯ แต่ “10 แผนการตะวันตกทำลายล้างอิสลาม” เป็นเสมือนรายงานประจำศตวรรษของศัตรูอิสลาม หรือรหัสลับของชัยฎอนไซออนนิสต์ต่อประชาชาติมุสลิม กล่าวอีกอย่างคือ เปิดโปงแผนลับสุดยอดของขบวนการทำลายล้างอิสลามในศตวรรษนี้นั่นเอง

แม้ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้จะเกิดมานานแล้วหลายสิบปี แต่เราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมโลกอาหรับ (ที่เรียกตัวเองว่ารัฐบาลซุนนี่) จึงยังคงไม่มีการตื่นตัว(หลายอย่างต้องเตาบัตตัวด้วยซ้ำไป) วางแผนรับมือ ใช้ความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์บางอย่าง ในการสกัดและตอบโต้การแผ่ขยายอิทธิพลอย่างบ้าคลั่งของขบวนการชัยฏอนยิวไซออนนิสต์ หรือพวกเขา(ส่วนใหญ่)เข้าใจว่าชะตากรรมของอิสลามไม่เกี่ยวข้องอะไรกับชะตากรรมของชาวอาหรับ อนาคตและความอยู่รอดปลอดภัยของชาวอาหรับและของอิสลามเป็นคนละเรื่องกันไปแล้ว อย่าลืมว่าบรรดาผู้นำโลกอาหรับเหล่านี้ล้วนถูกรับรองและเห็นชอบจากศัตรูอิสลามทั้งนั้น หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ทีนี้หูตาเราคงสว่างกันบ้างแล้ว

ท่านอีหม่ามชาฟิอี (รอฮิมะฮุลลอฮฺ) เคยกล่าวไว้ว่า “ใครเตะก้อนหิน ตีนของเขาจะเจ็บ ,ใครเตะ (ไม่สนใจ ,ไม่เอาใจใส่) ประวัติศาสตร์ ชาติของเขาจะล่มจม”

การต่อต้านและทำลายอิสลามมิใช่เรื่องใหม่ ตลอดเส้นทางของประวัติศาสตร์ระหว่างผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ และผู้ปฏิเสธรวมถึงไพร่พลของมันอย่างเช่น ยิวผู้อหังการ “10 แผนการตะวันตกทำลายล้างอิสลาม” ได้เปิดโปงทั้งแผนลับที่เป็นเสมือนปฏิบัติการลับสุดยอดเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชาวยิวนั่นเอง ความโง่ ,ความอ่อนแอ ,การรู้ไม่เท่าทันศัตรูเป็นหลุมดำอันมหึมาของประชาชาติของเรา ทั้งความอ่อนแอและความโง่เป็นคู่แฝดที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้ อันที่จริงความอ่อนแอ (ทั้งความรู้ จิตวิญญาณ ,ขบวนการ ,การเผยแผ่) ก็ให้ผลร้ายต่ออิสลาม จนไม่ต้องลงทุนทำลายให้เสียเวลาอีกเลย

หนังสือหลายเล่ม ได้ปลุกจิตวิญญาณและความคิดของผมให้ตื่นจากความหวังและความหลับใหลทางศาสนา “10 แผนการตะวันตกทำลายล้างอิสลาม” คือตำราที่มีหนี้บุญคุณต่อการตื่นขึ้นทางอุดมการณ์ของผมตลอดมาเล่มหนึ่งอย่างไม่อาจลืมเลือนได้ตลอดชีวิตเลยทีเดียว

ขอบคุณพี่น้อง ม.อ. ผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้ ขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายทุกองค์กรในพันธะสัญญาแห่งอิสลามที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำให้ข้อมูลหนังสือนี้ออกสู่สายตานักอ่านกว้างขวางขึ้น เพราะการอ่านได้แยกผู้ที่ตื่นตัวออกจากผู้ที่หลับใหล , ผู้มีเป้าหมายออกจากผู้เลื่อนลอยและเพ้อฝัน ,ประชาชาติที่เข้มแข็งออกจากผู้ที่อ่อนแอและถูกกดขี่ครอบงำ ในที่สุดอนาคตและความรุ่งโรจน์จะกลับมาอีกครั้ง แด่ประชาชาติของผู้ค้นพบรหัสลับของประโยคอมตะที่ว่า “จงอ่าน…” อินชาอัลลอฮฺ

13 รอมฎอน 1431

(เดือนแห่งการประทานคำว่า “จงอ่าน ด้วยพระนามของพระผู้อภิบาลของเจ้า ผู้ทรงสร้าง..”)

อดีตบรรณาธิการ วารสาร อัดดะอ์วะฮ์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s