บทเกริ่นที่อยากให้ทุกคนอ่าน…คนนอกวงการ เล่ม 04

บทเกริ่นที่อยากให้ทุกคนอ่าน…คนนอกวงการ โลกใบกลมๆใบนี้ มีอะไรน่าสนใจอีกมาก แม้จะอายุมากแล้ว แต่มันก็ไม่ได้บกพร่องในหน้าที่ของการเป็นโลกต่อผู้สร้าง บนโลกกลมๆ มีเรื่องราวต่างๆ มากมาย ตั้งแต่อดีต บ้างว่าเคยมีไดโนเสาร์อยู่บนโลกใบนี้ บ้างว่าเคยมีมนุษย์ต่างดาวมาอยู่ สารพัดจะคาดเดา แต่สิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับโลกมาตลอดคือการเปลี่ยนแปลง นับตั้งแต่ครั้งแรกที่ท่านนบีอดัม(อะลัยฮิสลาม) ได้ถูกส่งมายังโลกเพื่อเป็นต้นกาเนิดของมนุษย์ ก็เกิดเรื่องราวมากมายหลายอย่าง มีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดี มีทั้งการสร้างสรรค์และการทาลาย ตราบนานจนกระทั่งศาสนทูตท่านสุดท้าย นบีมูฮัมหมัด(ขอความสันติจงมีแด่ท่าน) ที่เป็นบุคคลที่พระองค์ผู้ทรงเอกะได้ส่งมาเป็นผู้นาทางท่านสุดท้ายของมวลมนุษยชาติ ผู้เป็นแบบอย่างการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบในทุกๆด้าน ผู้ซึ่งถูกบันทึกไว้ซึ่งอัตชีวประวัติมากที่สุดในโลก จนกระทั่งอิสลามแผ่ขยายไปทั่วโลก จนบัดนี้ หน้าที่บนหน้าแผ่นดินตกทอดมาสู่อุมมะห์ หลายยุคหลายสมัยต่างก็มีบททดสอบมากมายที่มาเป็นข้อพิสูจน์ของคาว่า ตักวา ในแต่ละครั้ง มีเรื่องราว มีการสูญเสีย มีการถูกครอบงาจากศัตรู หลายครั้งได้รับชัยชนะ และหลายครั้งก็ถูกปราบ บนเส้นทางแห่งสวงสวรรค์ของพระองค์นั้นมีขวากหนามมากมาย แต่ปลายทางนั้นกลับเป็นหนทางที่หอมหวานเกินกว่าจะคาดคิด

เมื่อยุคหนึ่งเดินมาถึง ยุคที่ถูกเรียกว่า อิสลามานุวัฒน์ (ISLAMIZATION) เกิดการตื่นตัวของบรรดาผู้รู้ นักต่อสู้เพื่ออิสลาม เสียงประกาศการญิฮาดเข้มข้นขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ดูตึงเครียด แต่อิสลามกลับผงาดอย่างเข้มแข็ง เรื่องราวต่างๆที่ดูเหมือนจะทาให้อิสลามเลวร้ายลงอย่างเหตุการณ์ 911 กลับทาให้มีผู้เข้ารับอิสลามเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดฝัน หรือเหตุการณ์เมื่อครั้งหนึ่งที่เพิ่งผ่านมาไม่นานมานี้ เมื่อเศรษฐกิจโลกทรุดลงจนมนุษย์ไม่กล้าที่จะวางทุกความหวังในชีวิตไว้กับทรัพย์สินเงินทอง ทาให้เริ่มตามหาสัจธรรมและค้นพบว่าอิสลามคือศาสนาอันแท้จริง และอีกหลายเหตุการณ์ที่ทาให้มีผู้สนใจสงสัยเข้ามาศึกษาและเข้ารับอิสลามเป็นจานวนมากเป็นประวัติการณ์ในยุโรปและอเมริกา นักประกาศฟื้นฟูอิสลามแนวหน้าหลายคนได้ปลุกจิตสานึกของการเป็นอุมมะห์อิสลามให้ตื่นตัว งานดะวะห์เผยแพร่เป็นไปอย่างแพร่หลายและเป็นรูปธรรม โบสถ์หลายแห่งถูกเปลี่ยนเป็นมัสยิด มีการเรียกร้องให้อนุญาตให้คลุมฮิญาบในหลายๆประเทศ เกิดการต่อต้านจากศัตรูอิสลามที่รุนแรง เมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่ถูกอธรรมในแต่ละเขตประเทศ ทั้งปาเลสไตน์ แคชเมียร์ หรือที่อื่นๆ ทาให้เลือดของมุสลิมที่มีอยู่ในตัวทุกคนลุกฮือ และแสดงพลังได้อย่างน่าเกรงขาม เมื่อเกิดเหตุการณ์ดูหมิ่นท่านนบี การทาลายกุรอาน หรือเหตุการณ์ใดๆก็ตาม มุสลิมส่วนใหญ่ต่างแสดงความไม่พอใจ เกิดอารมณ์ของความรู้สึกโกรธเกลียดผู้กระทาและพร้อมที่จะประกาศเป็นศัตรูอย่างไม่ยี่หระ และอีกหลายเหตุการณ์แม้กระทั่งล่าสุด ข่าวใหญ่ที่ทาให้อเมริกาหัวเสียคือ ข่าวที่พื้นที่บริเวณเทือกเขาคอเคซัสที่จะมีการประกาศใช้ระบบคอลีฟะห์ปกครอง นั่นคือเครื่องหมายของอิสลาม ที่จะกลับมาเป็นผู้นาโลกอีกครั้ง

เมื่อลองมองมุสลิมในประเทศ อัลฮัมดุลิลลาฮ์ การตื่นตัวก็เกิดขึ้นไม่น้อย หลายบุคคล หลายญามาอะห์ หลายงาน หลายค่าย ปลุกจิตสานึกและร่วมกันสร้างสังคมอิสลาม กระชับอีม่านและฮิญาบกันอย่างแข็งขัน เริ่มหันกลับไปสู่พระมหาคัมภีร์อันบริสุทธิ์อย่างอัลกุรอาน นาอัลฮาดิษแนวทางสาคัญของท่านนบีมาอยู่ในชีวิตประจาวัน การศึกษาประวัติศาสตร์ การดารงชีวิตของบรรดาซอฮาบะห์เข้มข้นขึ้น หนุ่มสาวมุสลิมเข้ามีบทบาทในงานดะวะห์รวมทั้งร่วมขัดเกลาตนเองไปพร้อมๆกับการนาซีฮะห์ตักเตือนพี่น้อง ความภูมิใจในความเป็นอิสลามเบ่งบานขึ้น มีการต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมในการปฏิบัติตามหลักศาสนา การกล้าที่จะปฎิเสธกิจกรรมที่ต้องห้ามในมหาวิทยาลัย ไปจนกระทั่งลาออกจากมหาวิทยาลัยเมื่อชั่งแล้วไม่ให้คุณค่าต่อโลกอาคีเราะห์เท่าที่ควรอีก การตอบคาถามต่างศาสนิกที่เป็นไปอย่างจริงจัง แม้จะขลุกขลักบ้างในบางสถานการณ์ มีต่างศาสนิกเข้ารับอิสลามในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น อิสลามที่เป็นทั้งวิถีชีวิตได้ปรากฏในชีวิตของพี่น้องๆ หลายๆคน การฟังบรรยายที่ปกติจะมีแต่คนมีอายุเท่านั้นที่ฟัง บัดนี้ กลับกลายเป็นไฟล์เสียงบรรยายในเอ็มพีสามของหนุ่มสาว โลกอินเทอร์เน็ตที่ง่วนอยู่กับงานดะวะห์และหาความรู้ทั้งศาสนาและดุนยา ส่งอีเมล์ข่าวคราวรวมทั้งบทความที่ตักเตือนกัน ห่างไกลจากสิ่งที่จะก่อให้เกิดฟิตนะห์รวมทั้งสิ่งที่มีความล่อแหลมว่าพระองค์อัลลอฮ์จะไม่ทรงพอใจ การก้าวไปของอิสลามานุวัฒน์ในไทยยังคงดาเนินไปท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงกระแสโลกที่ยังไม่นิ่ง

เชื่อว่าเรื่องราวที่ได้เล่ากล่าวมาข้างต้น เป็นเรื่องราวที่พี่น้องท่านผู้อ่านทราบกันดีอยู่แล้ว อาจจะทราบดีกว่าเราที่อาจจะเก็บรายละเอียดมาไม่หมด แต่สิ่งที่อยากจะสะกิดให้หันกลับไปดูบางสิ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบต่อพี่น้อง เพราะมันไม่ง่ายขนาดที่ทุกอย่างกาลังสวยงามเบ่งบานแล้วเราปิดหูปิดตากับบางเรื่องที่อาจจะไม่ขอใส่ใจจะเป็นการดีกว่า คุณอย่าหลับตา หากเราจะชี้ไปทางรถจักรยานยนต์ที่มีมุสลีมะห์นั่งซ้อนท้ายมุสลีมีนอยู่โดยไม่ถูกต้องในนิยามที่เรียกกันว่าแฟน และอย่าปิดหูหากเราจะให้เล่าคุณฟังว่า ยังมีผู้คนอีกมากมายที่แสวงหาดุนยาโดยเขาไม่ได้รับรู้และเข้าถึงสิ่งดีๆที่เราได้พบเจอ และอย่าปิดใจหากผู้เราจะบอกให้ทราบว่ายังมีพี่น้องอีกมากมายที่ยังหลงไหลในสิ่งบันเทิงเริงใจที่ถูกห้ามไว้อย่างชัดเจน แล้วเรื่องราวข้างต้นสองย่อหน้าที่เราได้เกริ่นไป ก็หมุนวนและเป็นที่ทราบที่รู้กันของบุคคลที่ถูกเรียกว่า “คนในวงการ”

วงการอะไร อันนี้คงต้องนิยามกันเอง เราขอนิยามว่าเป็นกลุ่มคนที่มีแนวความคิดมีอุดมการณ์ที่จะเรียนรู้ และศึกษา พัฒนาปรับปรุงตนเอง เพื่อการก้าวสู้ความพอพระทัยของเอกองค์อัลลอฮ์(ซุบฮานาฮูวาตาอาลา) แน่นอน กลุ่มคนนี้เรียกได้ว่าอยู่ในบ้านที่ปลอดภัยขั้นหนึ่ง ในขณะที่บุคคลนอกบ้าน ยังคงถูกมรสุมของดุนยาและวัฒนธรรมตะวันตกเล่นงานอย่างเมามัน โดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว

คนนอกวงการ เปรียบเสมือนคนที่หลับอยู่ในความฝัน ถูกครอบงาอยู่ในการล่อลวงของดุนยาอันเจ้าเล่ห์และชัยตอนผู้ถูกสาปแช่ง ยังคงหลับใหลและยังไม่ได้สัมผัสอิสลามอันแท้จริง หลายคนมีความรู้ทางศาสนา หลายคนเป็นคนมีจิตใจที่ดี หากแต่เล่ห์ร้ายของชัยตอนทาให้เขาเหล่านั้นลุ่มหลงอยู่ในความผิด และหมุนวนอยู่ในวัฎจักรของดุนยา สังคมและวัฒนธรรม กลายเป็นตัวกาหนดวิถีชีวิต ตะวันตกเข้ามาครอบงาแล้วฝังความคิดเพ้อฝันลงไปอย่างแนบเนียน การถูกปลุกให้ตื่นจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นต่อพี่น้องของเราเหล่านี้

คนในวงการหลายคน พยายามสุดฝีมือเพื่อการดึงคนนอกวงการให้เข้ามาสัมผัสและเอิบอิ่มกับอิสลามที่แท้จริง ในขณะที่คนในวงการอีกหลายคน ลืมหน้าที่นี้ไป อาจจะเพราะด้วยเหตุผลส่วนตัวอื่นๆ หรืออาจจะเลือกไม่ใส่ใจดีกว่า คงเป็นเรื่องที่จะต้องคาถามตัวเอง หน้าที่ต่อพี่น้อง เพียงพอหรือยัง มีพี่น้องหลายท่านยังไม่รู้จักวงฮัลเกาะห์ มีพี่น้องหลายท่านอยากจะเข้ามาถาม มาพูดคุยกับคนในวงการ แต่แล้วก็เกิดเส้นๆบางที่บดบังการเชื่อมต่อกันของคนในวงและคนนอกวง หรือแม้แต่เรื่องของญามาอะห์ที่ต้องตักเตือนกันเพื่อพัฒนาตนสู่การเป็นเมล็ดพันธ์ เพื่อให้ถูกพัดปลิวไปสร้างความอุดมสมบูรณ์ของอิสลามในที่อื่นๆ เธออยู่กลุ่มนั้น ฉันอยู่กลุ่มนี้ เธอคนนั้นไม่มีกลุ่ม เราขอไม่คุยกับเธอได้มั้ย เธอคนนั้นรู้กันอยู่เป็นคนยังไง เข้าไปตักเตือนก็เสียเวลา คนๆนั้นหรอ ไม่มีทางจะฟังเรื่องศาสนา วันก่อนยังไปเที่ยวกับแฟนอยู่เลย เธอคนนั้นแต่งตัวไม่เรียบร้อย ไม่ขอคุยด้วยดีกว่า นายคนนั้น ฉันไม่เคยเห็นเข้ามาละหมาดวันศุกร์ซักครั้ง จะให้ชวนไปฟังบรรยายหรอ ได้โดนมันด่ากลับมาแน่ หากนี่เป็นหนึ่งในคาพูดความคิดหรือความรู้สึกของเรา ขอให้ดุอาอฺให้ห่างไกลความคิดเหล่านี้ มันเป็นสิ่งสกปรกที่เหมือนน้าคราที่ปนเปื้อนงานดะวะห์ของเรา

ครั้งนึง ตัวเรา(ผู้เขียน)เองเคยเป็นคนนอกวงการชนิดที่ไม่มีจุดหมายปลายทางในชีวิต แต่เหมือนตอนนั้นหลับฝันไป อัลฮัมดุลิลลาฮ์

มีพี่น้องหลายท่านช่วยปลุกให้เราตื่นมาสู่โลกแห่งความจริง โลกแห่งการแสวงหาเสบียง โลกที่ชีวิตมีแนวทางที่ถูกต้องและมีจุดประสงค์ในแต่ละห้วงลมหายใจ รวมทั้งถูกชักชวนให้ก้าวเดินไปพร้อมๆกัน เมื่อกลับมาตอนนี้ เชื่อว่าผู้อ่านหลายท่านก็เป็นผู้ถูกปลุกแล้ว จะเป็นไปได้ไหมหากเราจะปลุกคนอื่นบ้าง ช่วยเหลือกัน อาจจะเป็นเรื่องยากในตอนแรกๆ อาจจะกลัวว่าพี่น้องท่านนั้นหาว่าเคร่ง หาว่าแปลก แต่เชื่อสิ การงานของอัลลอฮ์นั้น พระองค์จะทรงให้ความช่วยเหลือแน่นอน (อินชาอัลลอฮ์) หากครั้งนี้ โลกใบนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ก็อยากให้เป็นไปอย่างพร้อมเพรียงกัน พี่น้องมุสลิมทุกคนบนโลกใบนี้ ขอดุอาอฺอย่าให้เป็นดั่งเช่นฟองคลื่นเลย

อัลมีม–ด้วยรักและสลามอย่างสุดซึ้ง…

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s